Alice Begeleidt

Alice Begeleidt

Een site voor begeleiding van (vooral) jongeren die speciale begeleiding nodig hebben, met aan de ‘achterkant’ een uitgebreid rapportagesysteem met selectieve toegangsrechten voor cliënten en begeleiders enerzijds en medewerkers van AliceBegeleidt anderzijds.

Soort: Website, ledensite

Jaar: 2013

URL: alicebegeleidt.nl